Sărbătoarea hramului bisericii 2017

Parohia ortodoxă română din  Berlin a sărbătorit sâmbătă, 11 noembrie 2017, hramul Bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Au fost prezenti preoti de la bisericile greacă, rusă, bulgară şi sârbă.